0

Home » Overzicht » Business en Informatica » Economie en bedrijf » Accountancy en administratie boeken » MBA Financiering met resultaat Theorieboek 4e druk


MBA Financiering met resultaat Theorieboek 4e druk... - A. lammers 

MBA Financiering met resultaat Theorieboek 4e druk...

A. lammers (Auteur)

Paperback 48,00 48,00excl. 3,95 verzendkosten NL
in winkelmand
toegevoegd aan je winkelmand

Beschrijving

Dit studieboek heeft tot doel om u optimaal voor te bereiden op het vak
Financiering van het examen Moderne Bedrijfsadministratie (MBA).

Dit boek start met de behandeling van de werkzaamheden voorafgaand aan de verslagperiode, waarbij strategische doelstellingen, investeringsbeslissingen, beslissingen over de rechtsvorm en financiering met eigen vermogen of vreemd vermogen en het maken van een financiële begroting centraal staan.

Hierna worden de werkzaamheden tijdens de verslagperiode besproken, met aandacht voor werkkapitaalmanagement en
managementrapportages (waarin onder andere worden opgenomen: activiteitsratio’s, intensieve financiering en indexcijfers).

Tot slot staan de werkzaamheden na afloop van de verslag periode centraal, waarbij de externe jaarrekening (balans, winst-en-verliesrekening en kasstroomoverzicht) wordt opgesteld, analyses van de jaarrekening worden gemaakt – in de vorm van liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit – en de waarde van de onderneming wordt bepaald.

In dit boek is veel aandacht besteed aan helder taalgebruik. Ook de opmaak met veel voorbeelden, kernwoorden buiten de tekst en een uitgebreid register maken dit studieboek overzichtelijk, het ondersteunt u bij het leren.

Bij dit theorieboek behoort een opgavenboek met vraagstukken per hoofdstuk. Het opgavenboek biedt toegang tot een digitale leeromgeving met aanvullende opgaven, begrippentrainers en formuletrainers. In het los verkrijgbare uitwerkingenboek zijn niet alleen de oplossingen opgenomen maar ook motiveringen daarvan.

Studenten hebben de mogelijkheid om aanvullend op deze studiemethode een online examentraining te volgen op www.examentrainingen-associatie.nl. Daar zijn ook oefenexamens te vinden, waarmee zij zich optimaal kunnen voorbereiden op het online examen.

ISBN: 9789463172844