0

Home » Overzicht » School- en studieboeken » Mens en maatschappij educatief » Mens en maatschappij HAVO en VWO » Wegen naar Wijsheid 2e fase levensbeschouwing Verwerkingsboek


Wegen naar Wijsheid 2e fase levensbeschouwing Verwerkingsboek... - J. van de Laar (Auteur) | 
Jos van de Laar 

Wegen naar Wijsheid 2e fase levensbeschouwing Verwerkingsboek...

J. van de Laar (Auteur) | Jos van de Laar (Auteur)

Paperback 14,95 14,95excl. 3,95 verzendkosten NL
Helaas, dit boek is niet beschikbaar
toegevoegd aan je winkelmand

Beschrijving

Opbouw methode Wegen naar Wijsheid
Deel 1 en deel 2: levensbeschouwing en filosofie
Deel 3a: levensbeschouwing (met filosofie als dragende wetenschap) -> 4a: tweede fase levensbeschouwing en ethiek
Deel 3b: filosofische disciplines -> Deel 4b: tweede fase filosofie

Leerboek verschenen 3 februari 2011

Inhoudelijke zwaartepunten
De filosofische methode is gecentreerd rond de vraag naar vooruitgang. Steeds wordt de leerling uitgedaagd zich af te vragen in hoeverre er op een bepaald deelterrein gesproken kan worden van vooruitgang: kan de gestage toename van individuele vrijheid en zelfbeschikking beschouwd worden als een vooruitgang? Kunnen de binnen de westerse samenleving ontstane verhoudingen tussen man en vrouw, geïnterpreteerd worden als vooruitgang? Kunnen de gevolgen van wetenschap en techniek op ons dagelijks leven ondubbelzinnig als vooruitgang worden aangemerkt? Hoe ligt de verhouding tussen vooruitgang en religie? Verdient een geseculariseerde werkelijkheid misschien voorkeur?
Voorafgaand aan al deze deelvragen komt de principiële vraag aan de orde óf en zo ja hóe je vooruitgang kunt meten? Op basis van welke grondwaarden kun je vaststellen wat vooruitgang is? Hoe verantwoord je dan vervolgens de keuze voor juist díe grondwaarden?

Didactisch zwaartepunt
Het leerboek brengt telkens aan de hand van filosofische inzichten structuur aan in de posities die kunnen worden ingenomen; de vragen en opdrachten in dit leerboek haken daar op in en dagen vervolgens de leerling uit tot bewustwording van eigen standpunten en tot kritische reflectie.

Waar is de methode WNW 4B inzetbaar?
Door te cirkelen rond het begrip vooruitgang vertoont de methode een duidelijke samenhang terwijl tevens belangrijke levensvragen en daarmee samenhangende deelgebieden van de filosofie aan de orde komen zoals wijsgerige antropologie, ethiek, metafysica en kennisleer. Daardoor kan de methode binnen het Tweede Fase onderwijs uitstekend dienst doen als serieuze oefening in de filosofische benaderingswijze met name ook binnen lessen in het kader van het eindexamen filosofie.

Inhoud
hst 1 Geschiedenis en vooruitgang
hst 2 Een maatstaf voor vooruitgang
hst 3 Man/vrouw vooruitgang
hst 4 Zelfbeschikking, vrijheid en vooruitgang
hst 5 Wetenschap, techniek en milieu
hst 6 Religie, secularisatie en vooruitgang

Theorie- en docentenboek

ISBN: 9789460360039